Ankieta odbiorcy - wersja elektroniczna

 Jak wypełnić część B ankiety ?

 

W tej części prosimy o dokonanie oceny, w jakim stopniu są Państwo usatysfakcjonowani jakością obsługi Państwa jako naszego Klienta. Podobnie jak w poprzedniej części przed podjęciem decyzji co jest najbardziej satysfakcjonujące dla Państwa, proponujemy przeczytać najpierw wszystkie pytania. Potem prosimy ocenić  swój stopień usatysfakcjonowania, korzystając z ocen od 1 do 10 lub pozycji 'Nie dotyczy' dla każdej pozycji.

 

Skala ocen satysfakcji klienta:

 

1, 2 - Bardzo niezadowolony
3 - Bardzo niezadowolony/Raczej niezadowolony
4 - Raczej niezadowolony
5 - Raczej niezadowolony/Raczej zadowolony
6, 7 - Raczej zadowolony
8 - Raczej zadowolony/Niezwykle zadowolony
9, 10 - Niezwykle zadowolony

 

 

Przykładowo punkt 1: „Wiedza techniczna pracowników działu handlowego". Jeśli wiedza techniczna pracowników naszego działu handlowego satysfakcjonuje Państwa w stopniu najwyższym, prosimy zaznaczyć pole 9 lub 10 w następujący sposób:

 

 

 

Następnie proszę ocenić pozostałe elementy z listy, posługując się tą samą skalą. Zaznaczyć można którekolwiek pole od 1 do 10. Można zaznaczyć te same pole w odniesieniu do dwóch lub więcej pytań. Jeśli uważa Pani/Pan, że dane zagadnienie Państwa nie dotyczy, lub jeśli nie ma Pani/Pan bezpośredniego doświadczenia w danej kwestii, należy zaznaczyć pole "nie dotyczy".

 

Wypełnij ankietę część A     Wypełnij ankietę część B      Jak wypełnić część A ?

 

Ankieta zostanie wysłana na adres: ankieta@dbn.pl