Ankieta odbiorcy - wersja elektroniczna

 Jak wypełnić część A ankiety ?

 W tej części prosimy o dokonanie oceny, jak ważne lub nieważne są dla Pani/Pana poszczególne zagadnienia. Niektóre zagadnienia są ważniejsze od innych i chcemy uzyskać dobrą orientację, co do Państwa priorytetów. Prosimy więc, przed podjęciem decyzji, które jest najważniejsze, przeczytać najpierw wszystkie pytania. Potem prosimy ocenić ich stopień ważności, korzystając z ocen od 1 do 10.

Skala ocen ważności:

1, 2 - Nie ma znaczenia
3 - Nie ma znaczenia/Raczej nieważne
4, 5 - Raczej nieważne
6, 7 - Raczej ważne
8 - Raczej ważne/Niezwykle ważne
9, 10 - Niezwykle ważne


Proszę najpierw ocenić najważniejsze zagadnienia, a potem przejść do pozostałych znajdujących się w tej części.

Przykładowo punkt 1: „Wiedza techniczna pracowników działu handlowego". Jeśli wiedza techniczna pracowników naszego działu handlowego stanowi dla Państwa najważniejsze wymaganie, proszę zaznaczyć pole 10 w następujący sposób:

 

Następnie proszę ocenić pozostałe elementy z listy, posługując się tą samą skalą. Zaznaczyć można którekolwiek pole od 1 do 10. Można oznaczyć te same pole w odniesieniu do dwóch lub więcej pytań. Jeśli uważa Pani/Pan, że dane zagadnienie Państwa nie dotyczy, lub jeśli nie ma Pani/Pan bezpośredniego doświadczenia w danej kwestii, należy zaznaczyć pole oznaczone „nie dotyczy".

Wypełnij ankietę część A     Wypełnij ankietę część B      Jak wypełnić część B ?

Ankieta zostanie wysłana na adres: ankieta@dbn.pl